Now showing items 1-1 of 1

  • Svařování otěruvzdorných ocelí laserovým svazkem 

    Berka, Roman
    Práce vypracovaná v rámci magisterského studia předkládá návrh svařování plechů. Na základě literární studie problematiky svařování laserem byly navrhnuty optimální svařovací parametry. Materiál použitý k svařování - ocel ...