Now showing items 1-1 of 1

  • Energetické zásobování horské chaty 

    Flöhsler, Tomáš
    Cílem této diplomové práce je navrhnout systém energetického zásobování pro dodávku elektrické a tepelné energie rekreačnímu objektu. Návrh systémů zásobování spočívá v tom, že se přechází z elektrické sítě na alternativní ...