Now showing items 1-1 of 1

  • Přepínání spinových vortexů v magnetických nanodiscích 

    Hladík, Lukáš
    Diplomová práce se zabývá problematikou přepínání spinových vortexů v magnetických nanodiscích. Nejprve jsou vymezeny základní pojmy (mikro)magnetismu a shrnuty dosavadní teoretické i experimentální výsledky dosažené na ...