Now showing items 1-1 of 1

  • Zplyňování drcených dřevotřísek 

    Hniličková, Veronika
    Tato diplomová práce se věnuje problematice zplyňování drcených dřevotřísek. Úvodní část je věnována obecné teorii zplyňování biomasy a druhům zplyňovacích generátorů. Dále je zde popsáno jaké produkty jsou v produkovaném ...