Now showing items 1-1 of 1

  • Výroba držáku objemovým tvářením 

    Šimon, Miroslav
    Cílem diplomové práce bylo navržení nejvýhodnějšího technologického postupu výroby zadané součásti objemovým tvářením. Práce obsahuje literární studii, která je zdrojem informací pro samotné řešení. Cílem diplomové práce ...