Now showing items 1-1 of 1

  • Výroba pastorku objemovým tvářením 

    Fic, Pavel
    V předložené diplomové práci je provedena detailní studie znalostí z objemového tváření za tepla – kováním. Dále je zpracován návrh technologií výroby pastorku d140 č.v.: DP2012 – 01 a stanovení optimálního technologického ...