Kolekce v této sbírce

Poslední příspěvky

 • Havárie mostu Silver Bridge v Point Pleasant - rozbor příčin havárie 

  Jagoš, Jiří
  Bakalářská práce se soustředí na rozbor příčin havárie mostu Silver Bridge, ke které došlo v roce 1967, čtyřicet let od uvedení mostu do provozu. Jsou podrobně rozebrány možné příčiny pádu mostu, a to na základě informací ...
 • Zkušební tlakovací přípravek na U-trubky 

  Hrdlička, Milan
  V této bakalářské práci bych Vás chtěl seznámit s výměníky, využívající U-trubky a vytvořením funkčního tlakovacího přípravku. Přípravek musí pevně uchytit trubku a provést na ní zkoušku tlakem média. Ovládání musí být ...
 • Výroba hřídele pro pohon zemědělského stroje 

  Tenora, Tomáš
  Předmětem zadané bakalářské práce je analýza technologie výroby hřídele pro pohon zemědělského stroje. Po rozboru technické dokumentace práce obsahuje analýzu stávající výroby v podmínkách firmy. Vlastním cílem bakalářské ...
 • Technologie vytavitelného modelu v současnosti 

  Matoušek, Roman
  Rešerše zaměřená na nejmodernější zařízení a suroviny používané v technologii vytavitelného modelu se zaměřením na výrobu voskového modelu, keramické skořepiny, vytavování vosku a tepelného zpracování keramické formy před odlitím.
 • Návrh zdvižného pozičního stolu 

  Vajmar, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zdvižného pozičního stolu pro břemena o hmotnosti 750 kg a zdvihu pozičního stolu 1000 mm. Na začátku práce je stručný rozbor problematiky zdvižných pozičních stolů a volba konstrukčního ...
 • Porovnání výkonných hrubovacích operací v CAM softwarech 

  Hrabovský, Adam
  Bakalářská práce se zabývá hrubovacími strategiemi a zejména těmi co jsou obsaženy ve zvolených CAM softwarech. V počáteční části uvádí obecné informace o vlivech na přesnost obrábění a zatížení nástroje. Další kapitola ...
 • Vyvažování hydraulických strojů 

  Buben, Marek
  Tato bakalářská práce je odbornou rešerší, zabývající se problematikou statického a dynamického vyvažování rotorů. První část této práce slouží k vymezení základních pojmů spojených s problematikou vyvažování. Dále se v ...
 • Konstrukce dávkovače vakcíny 

  Fux, Jan
  Cílem této práce je provést konstrukční návrh zařízení pro dávkování vakcín proti vzteklině dané velikosti a tvaru. Vakcíny budou shazovány z letadla, tudíž je pro nás rozhodující parametr velikost zařízení a jeho hmotnost. ...
 • Výroba součásti "Část krytu CT" 

  Dolák, Martin
  Řešenou součástí je část krytu zařízení na magnetickou rezonanci. Jedná se o tvarovou sou-část, jež byla konstruktéry předurčena k výrobě tvářením tlakem kapaliny, konkrétně metodou hydroform. Práce se zabývá změnou výrobní ...
 • Problémy zajištění paliva 

  Plačková, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá problémy spojenými se zajištěním paliva u letadel a na letištích. Na začátku práce je stručný popis palivové soustavy letadel a leteckých paliv. Dále je popsán proces distribuce a skladování ...
 • Pásový dopravník pro recyklované kamenivo 

  Ludva, Jan
  Cílem této bakalářské práce je provést funkční výpočet, určení hlavních rozměrů, návrh pohonu, výkres sestavy dopravníku a sestavy svarku rámu napínací stanice. Pásový dopravník je určen pro přepravu recyklovaného kameniva ...
 • Konstrukční návrh poloautomatické brusky pro ostření nožů dřevoobráběcích strojů 

  Havlíček, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je návrh poloautomatické ostřičky hoblovacích nožů dřevoobraběcích strojů. Práce obsahuje popis technologie broušení, zejména čelní broušení. Práce se dále zabývá porovnáním jiných brusek, které ...
 • Pásový dopravník pro dopravu kusového materiálu 

  Milichovský, Karel
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením pásového dopravníku pro dopravu dřevní štěpky nebo dřevených špalíků pod zadaným úhlem 45°, požadovaným dopravním výkonem 10 000 kgh-1, délkou dopravníku 4 m s možným ...
 • Studie chování pásového podvozku pracovního stroje s využitím dynamické simulace 

  Hudec, Karel
  Tato práce se zabývá studii pásových podvozků, jejich prvky a uspořádáním. Dále je tato práce zaměřena na vybrané typy strojů s pásovými podvozky pohybující se v lesnictví nebo pro provoz v lesním terénu. Druhá část práce ...
 • Mikrokogenerace malých výkonů 

  Kalina, Leoš
  Tato bakalářská práce se zabývá dostupnými mikrokogeneračními technologiemi pro využití v rodinném domě. Práce se skládá ze dvou částí. První část se zabývá rozdělením, popisem charakteristikou, výhodami a nevýhodami ...
 • Budoucí trendy pro pohonné jednotky nákladních vozidel 

  Střítežský, David
  Tato rešeršní práce se zabývá možnostmi alternativních pohonů nákladních vozů. Zhodnocuje jejich výhody, nevýhody a pravděpodobnost jejich budoucího rozšíření, především v Evropě. V práci je uvedeno několik příkladů ...
 • Motorová jednotka stavebního stroje 

  Nejman, Jan
  Tato práce se zabývá kolovými stavebními nakladači a jejich motorovou jednotkou. V první části je proveden stručný popis a rešeršní rozbor strojů zadaných technických parametrů, konstrukce jejich stavby, výkonu práce a ...
 • Design kapslového kávovaru 

  Kudličková, Monika
  Zadáním bakalářské práce je návrh designu kapslového kávovaru. Cílem je vytvořit design, který bude v souladu s technickými, ergonomickými a výtvarnými požadavky zadaného tématu. Návrh splňuje taktéž nároky uživatelské a ...
 • Řízení depozičního procesu pomocí počítače 

  Pavera, Michal
  Bakalářská práce se zabývá problematikou spojenou s návrhem automatizace depozice ultratenkých vrstev metodou IBAD. Jedním z úkolů bakalářské práce je návrh a realizace ovládání držáku substrátu a terče. Tato práce tedy ...
 • Výroba části podávacího mechanismu 

  Pašalov, Tomáš
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru B2307 předkládá návrh technologie výroby výstřižku – dílce z ocelového plechu 12020. Na základě literární studie problematiky technologie stříhání byla navržena výroba ...

Zobrazit další