Poslední příspěvky

 • Tváření vysokou rychlostí deformace 

  Nečas, Petr
  Odborná práce vypracovaná v rámci bakalářského studia přestavuje literární studii problematiky současných výrobních metod uplatňujících vysoké rychlosti deformace. Práce dále prezentuje moderní postupy a výrobní procesy ...
 • Koncepce tlačítkového piezo-generátoru 

  Kučera, David
  Tato bakalářská práce se zabývá koncepcí tlačítkového piezo-generátoru. V práci jsou popsány typy piezo-generátorů, vysvětlen piezoelektrický jev, typy piezoelektrických materiálů se zaměřením na piezokeramiku. Dále jsou ...
 • Srovnání ekologických a technologických vlastností různých způsobů výroby slévárenských forem a jader 

  Dlouhá, Monika
  Kořeny slévárenské výroby sahají snad až do roku 2000 př. n. l. Od té doby slévárenská výroba prodělala ve svém vývoji čtyři etapy a u každé z nich došlo ke kvalitativnímu skoku. Od 20. století se ve slévárenství využívá ...
 • Aplikace moderních metod pro výrobu odkládacího stojanu na mobilní telefon 

  Tesař, Jaroslav
  Práce byla vypracována jako bakalářský projekt na FSI VUT v Brně. V teoretické části práce byly popsány metody technologie Reverse Engineering. Dále zde byl objasněn princip aditivní technologie Rapid Prototyping a předvedeny ...
 • Vývojové trendy převodových ústrojí automobilů 

  Mičola, Ivo
  Závěrečná práce je vypracována jako rešerže na téma převodových ústrojí automobilů se zaměřením na převodovky určené pro závodní vozidla. Začátek práce je věnován spojkovým systémům, rozvodovkám, diferenciálům a kloubovým ...
 • Využití a budoucnost alternativního pohonu automobilu 

  Žalman, David
  Cílem bakalářské práce je uvést přehled alternativních pohonů silničních vozidel a jejich dopad na ekologii. Hlavní část práce tvoří popis specifických vlastností a zvláštností těchto pohonných jednotek, jejich výhody, ...
 • Návrh plynové pružiny 

  Machů, Tomáš
  Bakalářská práce pojednává o pružinách, jejichž pružným médiem je stlačitelná tekutina. V práci jsou představeny jednotlivé typy pružin a jejich použití v technické praxi. Dále se práce zabývá matematickým modelem a vývojem ...
 • Vliv rychlosti deformace na deformačně-napěťové závislosti tkání aorty 

  Slažanský, Martin
  Práce se zabývá zhodnocením vlivu rychlosti zatěžování na deformačně napěťovou charakteristiku tkáně aorty, aby tak bylo možné odhadnout chybu hyperelastických modelů, které zanedbávají viskoelastické efekty, jež jsou ...
 • Tepelné zpracování ručních utahovacích nástrojů 

  Gregor, Martin
  Bakalářská práce se zabývá problematikou tepelného zpracování ručních utahovacích nástrojů. Literární rozbor je zaměřen na principy tepelného zpracování jako je žíhání, austenitizace, kalení a popouštění. Pozornost je dále ...
 • Nástrojové materiály ze slinutých karbidů 

  Bil, Miroslav
  Hlavním cílem bakalářské práce je seznámení se s charakteristikou nástrojových materiálů a posuzování jejich vhodnosti pro nasazení do obráběcích operací. Práce se dále zabývá problematikou upichovacích nástrojů, problematikou ...
 • Závodní vozidla třídy GT 

  Fejfar, Marek
  Tato bakalářská práce s názvem „Závodní vozidla třídy GT“ si vzala za úkol seznámit čtenáře s fascinujícím světem závodů vozů třídy GT. Zabývá se historií závodů, současnými pravidly závodů a závody samotnými, tratěmi a ...
 • Návrh pracovního mechanismu rotační lavice - zábavní lunaparkové atrakce 

  Paraska, Boris
  Táto bakalárska práca sa zaoberá celkovým návrhom mechanizmu rotačnej lavice a rámu. Celý mechanizmus sa skladá z viacerých častí. Jednotlivé konštrukčné riešenia a návrhy sú overené výpočtami. K celkovému návrhu patrí aj ...
 • Obrábění litin 

  Nejedlý, Zdeněk
  Bakalářská práce se zabývá obráběním slitin železa s vyšším množstvím uhlíku – litin. První část práce pojednává o vlastnostech těchto materiálů. Je zaměřena na výrobu, chemické složení nebo formy uhlíku, což jsou aspekty, ...
 • Obrábění těžkoobrobitelných materiálů 

  Tejkl, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá studiem obrábění těžkoobrobitelných materiálů. V první části jsou rozděleny těžkoobrobitelné materiály a následuje jejich analýza. V další části se práce zaměřuje na problematiku obrobitelnosti ...
 • Výroba posuvného unašeče objemovým tvářením 

  Martinovský, Peter
  Projekt vypracovaný v rámci bakalárskeho štúdia predkladá návrh technológie výroby posuvného unašača pomocou zápustkového kovania. Na základe literárnej štúdie z problematiky objemového tvarovania a výpočtov bolo vypracované ...
 • Povrchové úpravy součástí spalovacích motorů 

  Toman, Josef
  Tato bakalářská práce je odbornou rešerší zabývající se nejčastěji používanými druhy povrchových úprav aplikovaných na namáhané součásti spalovacích motorů. Uvádí jejich rozdělení, přínosy automobilovému průmyslu a důvody ...
 • Návrh elektrického podvěsného kladkostroje nosnosti 250 kg 

  Soška, Michal
  Bakalářská práce se zabývá návrhem podvěsného kladkostroje s elektrickým pohonem zdvihu a ručním pojezdem. Cílem bylo navrhnout originální a co nejefektivnější řešení. Zdvihový mechanizmus je realizován jako řetězový, s ...
 • Historie vývoje žáruvzdorných ocelí a superslitin 

  Pešina, Jan
  Součásti, pracující v oblasti tepelného zpracování v petrochemii, případně v leteckém průmyslu, jsou velmi často vystaveny působení korozních vlivů a napětí za teplot přesahujících 800 °C. Dynamický rozmach této produkce ...
 • Současné trendy ve výrobě trvalých modelů z progresivních materiálů 

  Štokman, Michal
  Rapid Prototyping je důležitou součástí moderního odvětví slévárenství. Cílem této bakalářské práce je vytvoření přehledu jednotlivých metod RP pro výrobu trvalých modelů a pískových forem, jejich uplatnění při rychlé ...
 • Energetické stroje využívané ve tváření 

  Koukal, Vojtěch
  Bakalářská práce obsahuje charakteristiku energetických strojů, základní rozdělení a stručný přehled jednotlivých typů energetických strojů využívaných ve tváření. V práci jsou charakterizovány používané stroje. U každého ...

Zobrazit další