Now showing items 21-40 of 547

 • Posouzení nekonvenčních metod obrábění vodním a laserovým paprskem v podmínkách firmy 

  Novotný, Petr
  Tato práce se zabývá posouzením nekonvenčních metod vodního paprsku a laseru v podmínkách firmy. Jsou zde popsány základní principy obou metod, nejpoužívanější zdroje laserového paprsku a tlakové vody. Využití v praxi, ...
 • Tvorba plazmonických mikro a nanostruktur pomocí elektronové litografie 

  Babocký, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá výrobou plazmonických antén pomocí elektronové litografie. V první části jsou shrnuty informace o technologiích použitelných pro tvorbu kovových nano a mikrostruktur na křemíkovém a skleněném ...
 • Modelování koroze materiálů panelu letadla v prostředí solné mlhy 

  Cének, Lukáš
  Bakalářská práce je zaměřena na korozní chování slitin hliníku u panelu letadla v prostředí solné mlhy. Panely jsou vyrobeny z duralových plechů (AlCu4Mg1) s povrchovou vrstvou hliníku o čistotě 99,5 % a z úhelníků tvaru ...
 • Modelování hydraulických mechanismů 

  Vyskočil, Lukáš
  Tato bakalářská práce uvádí základní problematiku při sestavování obvodů hydraulických mechanismů. Je zde uvedena základní elektrohydraulická analogie, rozbor a použití odporů, působící proti přenosu energie, sestavování ...
 • Technologie výroby součástky za použití nástrojů ze slinutých karbidů 

  Cabalka, Jan
  Předložená bakalářská práce je zaměřena na návrh technologie malosériové výroby pístu motoru. Je zde řešena problematika obrábění hliníku moderními materiály nástrojů a technologický postup součásti. Závěrem je v práci ...
 • Poháněná horizontální válečková dráha 

  Sláma, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí poháněné horizontální válečkové dráhy pro přepravu ocelových odlitků v rámci mezioperační vnitropodnikové přepravy, byl proveden funkční výpočet válečkové tratě a určeny hlavní ...
 • Opotřebení pneumatik osobních automobilů 

  Jurnečka, Ladislav
  Cílem této bakalářské práce je popsat konstrukce pneumatik a způsoby opotřebení pneumatik u osobních automobilů. Její součástí je také úvaha o možnostech následného zpracování a využití materiálu pneumatik.
 • Výroba štítku motocyklu technologií postupového stříhání 

  Jandík, Radim
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh výroby motocyklového štítku. Štítek je z korozivzdorného, hliníkového plechu (42 4412). Výroba probíhá na lince se značnou automatizací a řízením pomocí CNC. Při maximálním vytížení ...
 • Návrh přípravku pro ustavení dílu vstřikovací formy 

  Macháček, Ondřej
  Cílem bakalářské práce je návrh přípravku pro ustavování dílů vstřikovacích forem. Konkrétně je užit pro výrobu plastových klecí valivých ložisek vyráběných společností INA LANŠKROUN s.r.o. Řešení vychází z přípravku ...
 • Stanovení možné příčiny korozního poškození povrchu sklářské formy 

  Jíša, Jakub
  Cílem této bakalářské práce bylo stručně charakterizovat problematiku elektrochemické koroze ve vodním prostředí se zaměřením na korozi litiny a dále rozhodnout, zda pozorované poškození sklářských forem mohlo vzniknout v ...
 • Konstrukce náprav pro model lokomotivy BN30U 

  Hlom, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem náprav pro model lokomotivy BN30U. Cílem je dosáhnout nejjednoduššího návrhu konstrukce nápravy. Návrh musí zajistit snadnou montáž sestavy nápravy. Konstrukce náprav se ...
 • Návrh a realizace řízení Tribometru 

  Janík, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací softwaru pro tribologickou soustavu. S požadavkem vytvoření uživatelského prostředí pro zadání programu řízení pro daný experiment. Program je prováděn v určeném sledu a z ...
 • Návrh senzorické soustavy a řízení laboratorní teplotní komory 

  Kalachová, Alena
  Bakalářská práce se zabývá návrhem senzoriky a řízení teplotní komory s pracovním rozsahem -20 až 100°C pro testování funkčnosti elektroniky s požadovanou přesností ±2°C. Jako akční člen pro ohřev i chlazení komory byl ...
 • Jeřáb sloupový 

  Kobzík, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá rozborem konstrukce sloupového jeřábu a jeho návrhem dle zadaných parametrů. Práce tedy obsahuje pevnostní výpočty a návrhy hlavních nosných prvků a důležitých součástí jeřábu. Dále obsahuje ...
 • Koncepční návrh nástavby přívěsu 

  Chalupa, Pavel
  Tato práce je koncepčním návrhem nástavby přívěsu, která je určena na přepravu sportovních potřeb, především jízdních kol, lyží a lodí. Obsahuje přehled současných možností přepravy zmíněných sportovních potřeb a koncepční ...
 • Výroba posuvného unašeče objemovým tvářením 

  Martinovský, Peter
  Projekt vypracovaný v rámci bakalárskeho štúdia predkladá návrh technológie výroby posuvného unašača pomocou zápustkového kovania. Na základe literárnej štúdie z problematiky objemového tvarovania a výpočtov bolo vypracované ...
 • Přehled pokročilých technik rapid prototyping a jejich využití ve slévárenství 

  Drda, Jan
  Tato práce se zabývá přehledem metod rapid prototyping a jejich možností uplatnění ve slévárenství. Je rozdělena do tří částí. V první je uvedeno, jakým postupem se obecně vytvoří model pomocí technologie rapid prototyping. ...
 • Energetické využití kalů z čistíren odpadních vod 

  Poláková, Annamária
  Táto práca pojednáva o vzniku a zložení kalov. Zloženie kalu je dané legislatívou, takisto ako jeho úprava a spracovanie. Kaly sa upravujú, aby mohli byť použité na poľnohospodárskej pôde, skládkované, spaľované atď. ...
 • Provoz z kontaminované dráhy 

  Michna, Tomáš
  Bakalářská práce řeší problém provozu letadel z kontaminovaných drah. Vyjmenovává jednotlivé druhy kontaminace a popisuje měření, které na kontaminovaných drahách probíhá. Zabývá se také přístroji, které jsou určeny pro ...
 • Současné konstrukce dvou-médiových trysek 

  Dostal, Jan
  Diplomová práce se zabývá konstrukcí dvoumédiových trysek. Hlavním úkolem je kategorizovat trysky, především setřídit a popsat současné typy dvoumédiových trysek s vnitřním směšováním. V této práci jsou popsány provozní ...