• Bioplynové stanice 

  Hudečková, Eva
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou bioplynových stanic. V práci jsou popsány vstupní suroviny vhodné pro anaerobní fermentaci, popis procesu fermentace a jsou zde zmíněny základní prvky bioplynové stanice. V ...
 • Detekce osob pomocí laserového scanneru 

  Němeček, Jakub
  Tato práce se zabývá detekcí dynamických objektů, především lidí, a sledování jejich pohybu. Detekce je založena na datech z laserového dálkoměru. Sledování pohybu je založeno na porovnávání dat z více skenů. Algoritmus ...
 • Historie civilního letectví 1950-1970 

  Bednář, Ondřej
  Tato bakalářská práce vytváří přehled historie civilního letectví od roku 1950 do roku 1970. Po druhé světové válce nebyla přeprava civilistů letadly běžná. Ke konci výše zmíněného dvacetiletí se stala neodmyslitelnou ...
 • Provoz z kontaminované dráhy 

  Michna, Tomáš
  Bakalářská práce řeší problém provozu letadel z kontaminovaných drah. Vyjmenovává jednotlivé druhy kontaminace a popisuje měření, které na kontaminovaných drahách probíhá. Zabývá se také přístroji, které jsou určeny pro ...
 • Nástroje pro CNC frézovací centra 

  Konečný, Petr
  Tato Bakalářská práce je zaměřena na frézovací nástroje pro CNC frézovací cent-ra. První kapitola této práce se zabývá krátkou teorií frézování a charakteristikou CNC frézo-vacího centra. V následující kapitole jsou rozděleny ...
 • Tenzometrická měření 

  Trojan, Vítězslav
  Práce se zabývá tenzometrickým měřením. Věnuje se základním principům tenzometrického měření a problémy, které mohou při měření nastat. Jsou rozebrány druhy tenzometrů, způsoby jejich aplikace a odvozeny základní úlohy pro ...
 • Design kompaktního fotoaparátu/digitální kamery 

  Jakubík, Norbert
  Predmetom mojej bakalárskej práce je vytvoriť nový moderný dizajn malého kompaktného fotoaparátu v súlade s technickými, ergonomickými a estetickými požiadavkami na tento produkt. Cieľom je vytvoriť produkt ktorý bude ...
 • Poloautomatické soustružnické stroje 

  Chytil, Jakub
  Tato práce se zabývá rešerší, popisem a rozdělením poloautomatických soustružnických strojů. Úkolem je také provést výpočtový návrh vybrané komponenty. Začátek práce se soustředí na princip soustružení, základní výpočty, ...
 • Postupy při řešení poruch klimatizačních soustav letounu 

  Veselý, Jan
  Práce se zabývá funkcí klimatizačního systému vybraného typu letounu. Uvedeny jsou základní principy klimatizační soustavy, činnost systému při poruše, možné vlivy poruchy systému na posádku a cestující a postupy posádky ...
 • Historie a použití vrtulníků na území ČR 

  Novák, Josef
  Závěrečná práce se zabývá popisem vrtulníkové techniky, která kdy byla použita na území Československé, resp. České republiky. Je kladen důraz zejména na stroje původem české - velký prostor je věnován historicky ...
 • Kontrolní výpočet tlakové nádoby 

  Šperka, Václav
  Tlakové nádoby zaujímají díky jejich účelu a využití nezastupitelné místo v různých odvětvích průmyslu. Z hlediska konstrukce a dimenzování je požadována vysoká bezpečnost a spolehlivost tlakových nádob, zejména například ...
 • Modelování hydraulických mechanismů 

  Vyskočil, Lukáš
  Tato bakalářská práce uvádí základní problematiku při sestavování obvodů hydraulických mechanismů. Je zde uvedena základní elektrohydraulická analogie, rozbor a použití odporů, působící proti přenosu energie, sestavování ...
 • Výroba odlitků ze slitin hliníku 

  Moravec, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá výrobou odlitků ze slitin hliníku se zaměřením na porovnání procesu tavení v plynových, kelímkových, sklopných pecích s tavením v plynových, šachtových pecích. Řeší návrh spojení výhod obou ...
 • Řezání měřících trojdoteků z tvrdokovu nekonvenční technologií ED 

  Smital, Pavel
  Práce pojednává o nekonvenčních metodách obrábění zaměřená především na elektroerozivní drátové řezání. V úvodu jsou popsány základní principy a podstata elektroerozivního obrábění. Praktická část je zaměřena na řešení ...
 • Návrh a výroba závěsů pro vertikální posuv dveří 

  Hroch, Jaromír
  Bakalářská práce je zaměřena na atypické otevírání dveří automobilu. Prvně byly popsány jednotlivé typy a poté se práce zabývá vertikálním otevíráním (scissor doors). Následuje navržení závěsů tohoto typu uzpůsobených na ...
 • Pístní skupina jednoválcového zážehového motoru 

  Lux, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá pístní skupinou spalovacího motoru. Hlavním cílem práce je provést pevnostní kontrolu pístní skupiny spalovacího motoru aplikací analytických metod pružnosti a pevnosti. Pro stanovení ...
 • Modelování kmitání dynamické soustavy s více stupni volnosti 

  Ondra, Václav
  Cílem této práce je pro zadanou dynamickou soustavu s více stupni volnosti sestavit a vyřešit pohybové rovnice. V úvodu práce jsou shrnuty základní poznatky o dynamických kmitavých soustavách, jejich rozdělení, způsob ...
 • Vývoj palubních soustav dopravních letadel 

  Sokol, Filip
  Bakalářská práce s názvem „Vývoj palubních soustav dopravních letadel“ se zabývá vývojem řídících, elektrických, hydraulických a palivových soustav dopravních letadel typu CS-23 a CS-25. Práce je rozdělena na jednotlivé ...
 • Kapalina jako tvářecí médium 

  Březina, Vít
  Práce obsahuje rešerši aktuálně používaných technologií využívajících kapalinu jako tvářecí či doprovodné médium. Jedná se o popis metod Hydroform, ASEA, Wheelon, Flexform, hydromechanického tažení, Pillow hydroformingu a ...
 • Konstrukce vřetene soustruhu 

  Novák, Tomáš
  Předmětem této bakalářské práce je rešerše a jednoduchá konstrukce vřetene soustruhu se základními výpočty. První část obsahuje přehled a rozdělení soustruhů s jejich technickými parametry. Dále rešerši, která je zaměřena ...