Now showing items 1-1 of 1

  • Modul pro monitorování teploty 

    Martínek, Jaroslav
    Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací modulu pro vícebodové monitorování teploty v chladících a mrazících zařízeních ve skladech a prodejnách potravin. Jako řídící procesor pro měřící modul byl vybrán Atmel ATMega128, ...