Now showing items 1-1 of 1

  • Elektrický pohon modelu výtahu s EC motorem 

    Kutrucz, Tomáš
    Tato diplomová práce popisuje model domovního výtahu poháněný EC motorem (elektronicky komutovaným motorem). Diplomová práce úvodem obsahuje popis vývoje výtahů, EC motorů, konstrukce modelu a mechanických, elektrických a ...