Now showing items 1-1 of 1

  • Využití vlnkové transformace při kompresi videosignálu 

    Kintl, Vojtěch
    Cílem této diplomové práce je nastudovat současné možnosti využití vlnkové transformace při kompresi videosignálu. Část práce je věnována teorii potřebné k praktické realizaci úkolu. Zabývá se popisem videosignálu a jeho ...