• Podnikatelský záměr firmy 

  Furchová, Petra
  Předmětem této práce bude vytvoření reálného podnikatelského záměru, který bude sloužit k rozšíření firmy MATEZEX spol. s r.o. Práce obsahuje teoretická východiska a následně se zaměřuje na praxi, analyzuje trh a konkurenci. ...
 • Analýza rozdílů ve vykazování finančního leasingu v souladu s IFRS a podle české účetní legislativy 

  Adamcová, Vendula
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu rozdílů ve vykazování finančního leasingu dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví a dle české účetní legislativy. Cílem bakalářské práce je určit rozdíly ve vykazování ...
 • Návrh projektu implementace informačního systému 

  Pospíšil, Pavel
  Bakalářská práce se věnuje problematice projektového řízení, konkrétně využití metod síťové analýzy při řízení projektů. V praktické části je popsán návrh alternativního řešení řízení předprojektové fáze projektu, konkrétně ...
 • Posouzení finanční výkonnosti podniku pomocí analýzy časových řad 

  Suchý, Tomáš
  Tato bakalářská práce má za úkol analyzovat výkonnost podniku pomocí časových řad na základě vybraných ukazatelů. První polovina práce je zaměřena na teoretická východiska sloužící pro výpočty časových řad. Ve druhé polovině ...
 • Racionalizace nákupní logistiky ve firmě Elektro Sychra s. r. o. 

  Šedaj, Jakub
  Předmětem této bakalářské práce je racionalizace nákupní logistiky elektroinstalační firmy Elektro Sychra s.r.o. Práce je rozdělěna na tři části, a to teoretickou, analýzu a návrh řešení. První část je zaměřena na teorii ...
 • Analýza a návrh změn systému hodnocení a odměňování pracovníku ve vybrané společnosti 

  Bílová, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá problematikou systému hodnocení a odměňování zaměstnanců ve společnosti XY, které přímo souvisí s produktivitou podniku. Teoretická část je zaměřena na hodnocení práce, mzdový systém, odměňování ...
 • Prognóza návštěvnosti škol a ekonomických ukazatelů města Břeclav pomocí časových řad 

  Pěnkavová, Karolína
  Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu demografického vývoje počtu narozených dětí a ekonomických ukazatelů města Břeclav. Na základě této analýzy je stanovena prognóza obsazenosti základních škol a prognóza vývoje ...
 • Internetový marketing elektronického obchodu 

  Balharová, Lucie
  V bakalářské práci je na základě podrobné situační analýzy navržena nová marketingová strategie společnosti FAROT s.r.o., která působí na trhu v oblasti fitness a obchoduje se sportovním náčiním, přičemž jsou definovány i ...
 • Návrh a realizace investičního projektu 

  Voňavka, Adam
  Tato práce je zaměřená na identifikaci problému a finančních rizik při realizaci projektu fotovoltaické elektrárny na střeše rodinného domu. Součástí práce je technická analýza a návrh vlastního řešení problému při zachování ...
 • Posouzení finanční výkonnosti firmy KAZETO, spol. s r.o. pomocí časových řad 

  Dostál, Jakub
  Bakalářská práce je zaměřena na posouzení finanční výkonnosti společnosti Kazeto, spol. s r.o.. Teoretická část se snaží o popis základních statistických a finančních ukazatelů, dle kterých se následně vypracuje praktická ...
 • Daňové zatížení příjmů ze závislé činnosti 

  Pospíšilová, Martina
  Tato bakalářská práce pojednává o změnách v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, které proběhly od roku 2008 do roku 2011. Zabývá se problematikou zdanění přííjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků. ...
 • Posouzení informačního systému společnosti Gasco s.r.o. a návrh změn 

  Lelek, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá posouzením a návrhem změn informačního systému firmy GASCO spol. s r.o. Cílem mé práce je posoudit informační systém společnosti GASCO spol. s r.o. na základě teoretických znalostí a analýzy ...
 • Financování projektů z fondů EU 

  Kočířová, Jitka
  Předmětem této bakalářské práce je seznámit potencionální žadatele o dotaci z Evropské unie s evropskými fondy a operačním programem Lidské zdroje a zaměstnanost. Základní informace o Evropské unii a přípravě projektu jsou ...
 • Analýza materiálového toku výrobního systému a návrhy zlepšení 

  Marešová, Petra
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu materiálového toku výrobního systému v podniku ABB s.r.o. a návrhy na zlepšení. Práce se skládá z teoretické, analytické a návrhové části. Teoretická část obsahuje základní pojmy ...
 • Problematika bezdrátových sítí 

  Stejskal, Ludvík
  Tato bakalářská práce se zabývá všeobecnou problematikou bezdrátových sítí. Dále následuje analýza stavu konkrétní podnikové sítě a návrh na stavbu nové sítě.
 • Studie průběhu zakázky podnikatelským subjektem 

  Pátková, Vendula
  Bakalářská práce analyzuje studie průběhu zakázky společnosti Wittur, s.r.o. Teoretická část se zaměřuje na vysvětlení základních pojmů týkajících se průběhu zakázky. V praktické části dojde k analýze současného průběhu ...
 • Návrh změn v systému hodnocení a odměňování zaměstnanců v konkrétním podniku 

  Skoupá, Monika
  Tato bakalářská práce se zabývá systémem hodnocení a odměňování zaměstnanců ve společnosti Průmyslová keramika,spol. s r.o. Práce je rozdělena na dvě části a to na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena ...
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Trnava 

  Gajdošová, Martina
  Baklársk práca sa zaoberá otázkou nezamestnanosti, konkrétne v Trnavskom okrese. Identifikuje faktory ovplyvňujúce nezamestnanosť, analyzuje štruktúru uchádzačov o prácu z viacerých hľadísk. Venuje sa aktívnou politikou ...
 • Komparace vybraných produktů bank a družstevních záložen za účelem investování v krátkém období 

  Trutnová, Zuzana
  Bakalářská práce se zaměřuje na komparaci nabídky termínovaných vkladů pro fyzické osoby vybraných bank a družstevních záložen za účelem investování v krátkém období. Srovnání je provedeno pomocí analýzy nabídky těchto ...
 • Problematika bezdrátových sítí 

  Götthans, Jakub
  Obsahem této práce je návrh a realizace bezdrátové sítě WLAN ve společnosti GK SERVIS, spol. s r.o. Navržená koncepce byla ověřena měřením funkčnosti, zabezpečení a spolehlivosti. Samotná práce je rozdělena na teoretickou, ...