Kolekce v této sbírce

Poslední příspěvky

 • Využití technického konopí do kosmetiky proti akné 

  Žáčková, Kristýna
  Konopí patří mezi významné rostliny s dlouhou průmyslovou tradicí. Jeho první využití však bylo původně v léčitelství. V medicíně se uplatňuje především díky obsahu mnoha biologicky aktivních látek, jako jsou kanabinoidy. ...
 • Vývoj senzorické platformy pro studium fyziologických funkcí buněk 

  Marková, Aneta
  Cílem práce bylo vyvinout senzorickou platformu na bázi organického elektrochemického tranzistoru (OECT). Hlavní pozornost byla soustředěna na přípravu vhodného elektrodového systému a na optimalizaci vlastností vrstvy ...
 • Využití čedičových vláken v alkalicky aktivovaných materiálech 

  Hrubý, Petr
  Alkalicky aktivované materiály (AAM) jsou konstrukčními materiály s velkým potenciálem, a to zejména pro jejich cenovou dostupnost, přívětivost k životnímu prostředí, ale i díky jejich mechanickým vlastnostem. Přídavek ...
 • Polymerní kompozity s řízenou mezifází 

  Zvonek, Milan
  Cieľom diplomovej práce je príprava polymerných kompozitov vyztužených sklenenými vláknami s riadenou medzifázou za použitia metódy plazmochemickej depozície z plynnej fáze a monomeru tetravinylsilanu. Teoretická časť je ...
 • Diagnostika dohasínajícího dusíkového plazmatu metodou optické emisní spektroskopie 

  Kabeláčová, Kateřina
  Cílem předložené diplomové práce je diagnostika dohasínajícího dusíkového plazmatu metodou optické emisní spektroskopie. Dohasínající dusíkové plazma je v popředí zájmu již roky, je zkoumáno jak teoretické tak i praktické ...
 • Tepelné vlastnosti vysokohodnotného betonu s vláknovou výztuží 

  Pecháčková, Kateřina
  Diplomová práce je zaměřena na studium tepelných vlastností vysokohodnotných betonů s vláknovou výztuží HPFRC (High Performance Fiber Reinforced Concrete). Dané kompozity jsou založeny na kombinaci ocelových a polymerních ...
 • Modelování a kultivace vybraných mikroorganismů na hydrolyzátech odpadních substrátů 

  Kecskésová, Viktória
  Cílem diplomové práce byla kultivace mikroorganismů Lactobacillus plantarum CCM 7039 a Bacillus coagulans CCM 2658 na hydrolyzované kávové sedlině, produkce kyseliny mléčné a modelování těchto procesů pro zjištění bližších ...
 • Senzorické hodnocení nápojů s přídavkem extraktů léčivých rostlin 

  Scholzová, Kristýna
  Tématem této práce je senzorická analýza bylinných nealkoholických nápojů, jakožto součást vývoje nového potravinářského produktu. Teoretická část zpracovává informace ohledně chemického složení, účinků, potravinářských ...
 • Korozní odolnost součástek z polyamidu a polykarbonátu 

  Mikel, David
  V této diplomové práci byl zkoumán vliv dvou mazacích a čisticích prostředků a nafty na korozi polyamidu vyztuženého skelnými vlákny a polykarbonátu. Testování koroze pod napětím bylo provedeno metodou kritické deformace ...
 • Studium kontaminace říčních sedimentů platinovými kovy 

  Novotný, Matěj
  Tato práce se zabývá charakteristikou platinových kovů a problematikou související s jejich toxicitou a mobilitou v životním prostředí, přesněji v akvatickém prostředí. Tyto kovy jsou do životního prostředí uvolňovány v ...
 • Vliv síťování na denaturaci kolagenových vzorků z různých živočišných zdrojů 

  Ladický, Peter
  Diplomová práca sa zaoberá prípravou, sieťovaním a charakterizáciou kolagénových filmov z rôznych živočíšnych zdrojov. Na prípravu kolagénových filmov bol použitý kolagén z prasaťa, Tilapie, koňa, kravy a krokodýla. Na ...
 • Stanovení stability přípravku TauroLock 

  Matejčíková, Eva
  Táto diplomová práca sa zaoberá štúdiom antikoagulačného a antimikrobiálneho prípravku TauroLockTM, ktorý je vyrábaný nemeckou spoločnosťou TauroPharm GmbH. Vychádzajúc z literárnej rešerše a s prihliadnutím na vybavenie ...
 • Povrchová topografie a-CSi:H vrstev připravených v kontinuálním režimu PECVD 

  Blažková, Naďa
  Diplomová práce se věnuje povrchové topografii a-CSi:H vrstev připravených v kontinuálním režimu plazmochemické depozice z plynné fáze (PECVD) na bázi monomeru tetravinylsilanu (TVS). Tenké vrstvy nacházejí široké využití ...
 • Vývoj přísad redukující smrštění navržených pro alkalicky aktivované materiály 

  Šístková, Pavlína
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem přísad redukující smrštění navržených pro alkalicky aktivované materiály na bázi vysokopecní strusky. Hlavním úkolem této práce je vybrat na základě provedených experimentů nejvhodnější ...
 • Heterogenní radikálová modifikace polypropylenu 

  Brňák, Matúš
  Diplomová práca sa zaoberá heterogénnou technikou prípravy modifikovaného polypropylén g maleinanhydrid (PP–g–MAH). Znalosti priebehu reakcie a vplyvy na proces modifikácie PP sú zhrnuté v teoretickej časti. Príprava ...
 • Membránové separace 

  Babíková, Barbora
  Diplomová práca sa zaoberá všeobecnou charakteristikou membránových procesov a separácií. Jej súčasťou je kapitola z histórie vývoja technologického odvetvia využívajúceho membrány ako médium oddeľujúceho látky na základe ...
 • Výběr a optimalizace metody stanovení volných mastných kyselin 

  Koval, Dominik
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací a validací metody pro stanovení volných mastných kyselin. Teoretická část je zaměřená na možnosti extrakce, rozdělení extraktu, esterifikaci, stanovení na plynovém chromatografu ...
 • Produkce beta-glukanů vybranými druhy kvasinek, řas a sinic 

  Veselá, Markéta
  Pro předloženou diplomovou práci bylo vytipováno několik druhů kvasinek a mikrořas a ve vybraných producentech byly analyzovány -glukany, lipidy, karotenoidy, ergosterol a koenzym Q. Podmínky kultivace kvasinek byly voleny ...
 • Nutriční a mikrobiologická charakterizace sojového sýru tempeh 

  Sobotková, Markéta
  Tempeh patří mezi fermentované probiotické sójové výrobky. Díky jeho bohatému zdroji bílkovin, přítomnosti nenasycených mastných kyselin esenciálních pro člověka a vysoké hladině antioxidantů je hodnotnou výživovou potravinou. ...
 • Vliv antimikrobiálních látek na trvanlivost raw potravin 

  Horká, Daniela
  Předložená diplomová práce se zabývá vlivem přírodních antimikrobiálních látek na trvanlivost raw potravin. Raw strava se v poslední době stala velmi žádaným výživovým směrem, který začíná praktikovat stále více lidí. Jedná ...

Zobrazit další