Now showing items 1-2 of 2

  • Sledování obsahu 3-MCPD v ječmeni, sladu a pivu 

    Šálková, Michaela
    Tato diplomová práce se zabývá procesním kontaminantem 3-MCPD (3-chlorpropan-1,2-diol), který vzniká při zpracování potravin. Teoretická část práce shrnuje dostupné vědecké poznatky o vlastnostech 3-MCPD, jeho možných ...
  • Sledování stárnutí nemrznoucí teplonosné kapaliny nové generace 

    Fousek, Pavel
    Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením změn vlastností používaného nemrznoucího teplonosného média na bázi glykolů v reálném solárním termickém systému Důraz je kladen na použití netoxických látek, kterými je propan-1,3-diol.