Now showing items 1-2 of 2

  • Experimentální studium adsorpce bakteriálních buněk na pevné povrchy 

    Kahanovská, Kristína
    Kľúčovou náplňou diplomovej práce bola optimalizácia laboratórnych modelových systémov ako inovativného nástroja pre experimentálne štúdium adsorpcie bakteriálnych buniek na pevné povrchy. Pri opise živých biologických ...
  • Studium produkce polyhydroxybutyrátu u bakterií 

    Melušová, Soňa
    Predložená diplomová práca je zameraná na štúdium produkcie polyhydroxybutyrátu (PHB) u baktérií. Po stručnej charakteristike PHB ako najvýznamnejšieho predstaviteža širokej skupiny polyhydroxyalkanoátov (PHA) v teoretickej ...