Now showing items 1-1 of 1

  • Diagnostika plazmatu výboje ve vodných roztocích a jeho aplikace 

    Holíková, Lenka
    Tato práce pojednává o studiu parametrů diafragmového výboje ve vodném roztoku. Jako vodivé médium byl používán roztok NaCl o různých vodivostech. Vodivosti byly nastavovány v rozmezí 220 až 1000 µS cm-1. Byly použity dvě ...