Now showing items 1-8 of 8

 • Možnosti určení původu vína z prvkového složení 

  Škařupa, Přemysl
  Cílem této diplomové práce bylo posoudit možnosti určení původu vína na základě prvkového složení. Za tímto účelem byla provedena analýza majoritních a minoritních prvků ve vybraných odrůdách vín z šesti vinařských podoblastí ...
 • Stanovení alergenních a potenciálně alergenních kovů v kosmetických přípravcích 

  Krakovková, Lenka
  Cílem diplomové práce bylo vytvořit přehled o výskytu alergenních a potenciálně alergenních kovů v očních stínech. Diplomová práce podává přehled o legislativě kosmetických přípravků a popisuje typy alergických reakcí na ...
 • Stanovení kovů v ovocných šťávách 

  Drobilová, Marcela
  Teoretická část diplomové práce se zabývá technologií výroby ovocných šťáv a charakteristikou známých odrůd bezu. Dále jsou zde shrnuty dostupné informace o výskytu a vlastnostech minerálních látek v potravinách. V praktické ...
 • Stanovení platinových kovů ve velkých městských aglomeracích 

  Ježek, Stanislav
  Cílem této diplomové práce je vypracování aktuální literární rešerše, týkající se problematiky platinových kovů v životním prostředí, stanovení platiny a palladia na území městské částí Brno a Moskva. Zahrnuje chemické a ...
 • Stanovení vybraných prvků v netradičních druzích ovoce 

  Křížová, Soňa
  Tato práce se zabývá stanovením vybraných kovů – As, B, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Se, Sn, Pb, V, Zn, v netradičních druzích ovoce, konkrétně ve dřínu obecném (Cornus mas), rakytníku řešetlákovém (Hippophae ...
 • Stanovení výskytu toxických prvků ve vínech 

  Hajdučková, Iva
  Cílem této práce bylo stanovení výskytu vybraných toxických prvků ve vínech. V teoretické části je popsána technologie výroby vína a vybrané toxické prvky (kadmium, olovo, měď, zinek, nikl a chrom) z hlediska jejich vlivu ...
 • VÝSKYT URANU V PITNÉ VODĚ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE A JEHO STANOVENÍ 

  Hanusková, Vendula
  Stanovení uranu ve vzorcích životního prostředí je v současné době aktuální vzhledem k prokázané chemické toxicitě uranu a nelze tedy opomíjet jeho potenciální výskyt v pitných vodách. Účelem diplomové práce bylo, na základě ...
 • Zastoupení vybraných prvků v lidských vlasech 

  Jochimová, Eva
  Vlasy jsou výborná matrice ke sledování stopových prvků a minerálů v lidském těle. Až dlouhodobé změny v koncentraci prvků v organismu se odrážejí v jejich hodnotě ve vlasech, takže hodnocení minerálního stavu organismu ...