Now showing items 1-1 of 1

  • Stanovení vybraných kovů v ovocných kompotech 

    Hauerlandová, Petra
    Tato diplomová práce je zaměřena na stanovení vybraných kovů v ovocných kompotech balených v plechových konzervách. Je v ní popsána výroba ovocných kompotů a kovových obalových materiálů, legislativa týkající se studované ...