Now showing items 1-2 of 2

  • Galvanické pokovování hořčíkové slitiny s Ni-P bond coat 

    Zahálka, Martin
    Cílem této diplomové práce jse najít nejnižší možnou tloušťku nikl-fosforového povlaku, který může být galvanicky pokoven mědí bez defektů na horčíkové slitině, nikl-fosforového nebo měděného povlaku. V teoretické části ...
  • Korozní degradace hořčíkových slitin v SBF roztocích 

    Ročňáková, Ivana
    Hořčíkové slitiny jsou v současnosti, z důvodu kombinace dobrých mechanickým vlastností a nízké hustotě hořčíku, používány v mnoha odvětvích lidské činnosti, hlavně v leteckém a automobilovém průmyslu. V poslední době je ...