Now showing items 1-2 of 2

  • Konverzní povlaky a jejich charakterizace 

    Březina, Matěj
    Tato práce se zabývá protikorozní ochranou hořčíkové slitiny AZ91 pomocí konverzních povlaků. Byl sledován vliv žíhané struktury na tvorbu a korozní vlastnosti konverzních povlaků. V teoretické části jsou popsány vlastnosti ...
  • Reaktivita a úprava vlastností kovových materiálů 

    Tkacz, Jakub
    Tato práce se zaměřuje na protikorozní ochranu hořčíkových slitin AZ 91. Zvláštní zřetel se přikládá korozi materiálů v některých prostředích a v neposlední řadě také povrchovým úpravám materiálů, kterými jsou broušení, ...