Now showing items 1-1 of 1

  • Fluoridové povlaky hořčíku připravované v taveninách 

    Drábiková, Juliána
    Táto práca sa zaoberá protikoróznou ochranou horčíkových zliatin AZ31, AZ61, AZ91 pomocou fluoridového konverzného povlaku pripraveného z taveniny Na[BF4]. V teoretickej časti sú popísané vlastnosti horčíkových zliatin, ...