Now showing items 1-1 of 1

  • Studium částic různých kosmetických pigmentů 

    Cerevatova, Kristina
    Mezi hlavní cíle této práce patří sepsání literární rešerše, která obsahuje přehled a rozdělení pigmentů, které se používají při přípravě kosmetických přípravků. Práce je zaměřená na vlastnosti a charakterizaci pigmentů ...