Now showing items 1-1 of 1

  • Příprava chemicky vázané fosfátové keramiky na bázi yttria 

    Uher, Samuel
    Diplomová práce je zaměřena nejprve na literární rešerši problematiky fosfátové keramiky a následně na hledání vhodné syntézy fosfátového pojiva na bázi Y2O3-P2O5-H2O a charakterizaci výsledných produktů. Byly připraveny ...