Now showing items 1-3 of 3

 • Antimikrobiální aktivita uhlíkatého plniva 

  Stuchlíková, Olga
  Diplomová práce se zabývá vlivem uhlíkatého plniva na životaschopnost a produkci extracelulárních látek vybrané bakterie Bacillus subtilis (CCM 1999) a kvasinky Yarrowia lipolytica (CCY 29-26-52). Antimikrobiální aktivita ...
 • Studie aktivity extracelulárních enzymů produkovaných různými druhy kvasinek 

  Vršanská, Martina
  Diplomová práce se zabývá studiem různých kmenů kvasinek z hlediska produkce extracelulárních lipolytických enzymů. První část této práce spočívající ve výběru vhodných kvasinek byla vypracována v rámci studijních pobytů ...
 • Studium produkce lipáz pomocí vybraných mikroorganizmů 

  Rošková, Hana
  Diplomová práce byla zaměřena na studování lipolytické aktivity u sedmi mikroorganismů, u nichž byla produkce lipáz předpokládána či již potvrzena. Teoretická část práce se zabývá obecnou charakteristikou lipolytických ...