Now showing items 1-1 of 1

  • Stanovení kyseliny fytové v pivovarských surovinách 

    Strnadová, Barbora
    V diplomové práci jsou uvedeny chemické i fyzikální vlastnosti kyseliny fytové, její pozitivní i negativní vliv na zdraví lidí, na využitelnost látek v lidském organismu a dále její možné využití v potravinářském průmyslu. ...