Now showing items 1-1 of 1

  • Využití magnetických mikročástic pro izolaci bakteriální DNA 

    Hrudíková, Radka
    Práce byla zaměřena na testování dvou typů magnetických mikročástic funkcionalizovaných –COOH skupinami pro izolaci bakteriální DNA. Izolace byla provedena z hrubých lyzátů buněk připravených z čisté kultury Lactobacillus ...