Now showing items 1-2 of 2

  • Elektrochemické charakteristiky hořčíkových slitin AZ31 a AZ61 v Hankových roztocích 

    Minda, Jozef
    Práca sa zaoberá elektrochemickou charakterizáciou koróznych vlastností perspektívnych materiálov, horčíkových zliatin pre biomedicínske aplikácie. Boli použité tvárnené zliatiny AZ31 a AZ61 a exponované koróznemu prostrediu ...
  • Pasivace hořčíkových slitin 

    Krejčířová, Dana
    Práce se zabývá technologií povrchových úprav hořčíkových slitin. Základní poznatky z oboru koroze kovových materiálů, rozdělení koroze dle způsobu napadení, korozního prostředí aj. Výčet způsobů korozní ochrany. Problematika ...