Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza glukanů v rostlinných a mikrobiálních vzorcích 

    Vít, Radek
    Předložená diplomová práce se zabývá studiem glukanů u vybraných druhů kvasinek, řas a materiálů rostlinného původu. Kultivace byly prováděny za účelem co nejvyšší produkce glukanů za různých teplotních podmínek a v různých ...
  • Sledování obsahu vitaminu E ve vzorcích obilovin 

    Cibulcová, Pavla
    Diplomová práce se zabývá analýzou vitaminu E ve vzorcích obilovin, jmenovitě ječmene a pšenice a z nich vyrobeného sladu. Vybrané vzorky byly ošetřeny výbojem nízkoteplotního plazmatu, fungicidem a biologickým mořením, ...