Now showing items 1-2 of 2

  • Světlostálost barevných digitálních výtisků 

    Kulhánková, Michaela
    V této diplomové práci byly řešeny současné způsoby hodnocení světlostálosti barevných digitálních výtisků. V teoretické části jsou uvedeny základní informace potřebné k pochopení experimentu. Vzorky inkoustových výtisků ...
  • Zvýšení světlostálosti fotografií lakováním a laminováním 

    Komárková, Hana
    Tato diplomová práce se zabývá studiem současných způsobů hodnocení světlostálosti jak klasických, tak digitálně tištěných fotografií a podává přehled experimentálních metod užívaných pro sledování barevných změn. Především ...