Now showing items 1-1 of 1

  • Nové diketopyrrolopyrroly pro organickou fotovoltaiku 

    Hrabal, Michal
    Tato práce se zabývá optickou a fotovoltaickou charakterizací derivátů diketopyrrolopyrrolu (DPP), jako materiálů vhodných pro výrobu organických solárních článků s objemovým heteropřechodem. Přenos náboje z donoru (DPP) ...