Now showing items 1-3 of 3

 • Studium disperzních závislostí indexu lomu pomocí interferenční mikroskopie 

  Schmiedová, Veronika
  Diplomová práce je zaměřena na studium optických vlastností tenkých transparentních vrstev organických materiálů (PPV, P3HT, TiO2, DPP), především na stanovení disperzních závislostí indexu lomu připravených vrstev. V ...
 • Studium homogenity tenkých vrstev organických materiálů 

  Lacinová, Eva
  Tato diplomová práce se zabývá studiem homogenity tenkých organických vrstev s použitím obrazové analýzy. V teoretické části se zabývá přípravou tenkých vrstev a metodami zkoumajícími jejich povrch zejména optickou mikroskopií ...
 • Studium tloušťky tenkých vrstev organických materiálů 

  Hegerová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá stanovením tloušťky a indexu lomu tenkých vrstev organických filmů s použitím obrazové analýzy. V teoretické části jsou popsány principy metod, které jsou používány k přípravě tenkých vrstev ...