Show simple item record

Optimization of design and operation of a LV power distribution network based on data obtained from intelligent consumption meters

dc.contributor.advisorBlažek, Vladimírcs
dc.contributor.authorMorawitz, Rudolfcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:51:54Z
dc.date.available2019-04-03T22:51:54Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationMORAWITZ, R. Optimalizace návrhu a provozu sítě NN s využitím dat z inteligentních elektroměrů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.cs
dc.identifier.other12958cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/2007
dc.description.abstractTato práce se zabývá optimalizací sítě NN v obci Rousínov s využitím dat z „inteligentních“ elektroměrů. Optimalizací sítě rozumíme snížení ztrát a provozních nákladů za přiměřenou sumu peněz vynaloženou na rekonstrukci sítě. Důležitým prvkem této práce je především zhodnocení přínosu Smart Meteringu pro optimalizace sítí NN. Byly využity data jak ze Smart Meteringu, tak i ze směrnice 13/98, která určuje výkony jednotlivých odběrů podle jejich typu. Data obou metod byla porovnána a bylo zjištěno, že u směrnice 13/98 vychází nepřiměřeně velký výkon.cs
dc.description.abstractThis work is going into optimization of low voltage network in commune Rousinov with information’s from “intelligent” electric supply meters. Optimization of network means shortening losses and operating costs for reasonable prize expend on reconstruction of network. An important part of this work is firstly valorizing gain of Smart Metering for optimization of low voltage network. Here was used information’s from Smart Metering and from instruction 13/98, witch appropriates input power of individual followings along their types. Information’s from both methods was compared and it was detected that instruction 13/98 has unreasonably high input power.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRousínovcs
dc.subjectOptimalizace sítěcs
dc.subjectSmart Metringcs
dc.subjectsíť NNcs
dc.subjectRousinoven
dc.subjectOptimization of networken
dc.subjectSmart Metringen
dc.subjectnetwork of low voltageen
dc.titleOptimalizace návrhu a provozu sítě NN s využitím dat z inteligentních elektroměrůcs
dc.title.alternativeOptimization of design and operation of a LV power distribution network based on data obtained from intelligent consumption metersen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-16cs
dcterms.modified2008-06-17-16:26:27cs
thesis.disciplineSilnoproudá elektrotechnika a elektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid12958en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 21:06:55en
sync.item.modts2020.03.31 20:02:50en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeHroudný, Martincs
dc.description.markDcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Petr Toman, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vladimír Blažek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Raček, CSc. (člen) doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. (člen) doc. Ing. Žaneta Eleschová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Krejčí, Ph.D. (člen) Ing. František Vybíralík, CSc. (člen) Ing. Jiří Holoubek (člen)cs
but.defenceStudent při obhajobě působil jistým dojmem, samotná prezentace vystihovala hlavní cíle práce spolu s postupem řešením a poznatky, k nimž student dospěl při řešení. Otázky vedoucího práce i oponenta zodpověděl v rámci svých možností a znalostí, nejasnosti plynoucí z některých nedostatků bakalářské práce objasnil pouze částečně.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record