Now showing items 735-754 of 1776

 • Palladium v životním prostředí 

  Hajdová, Jana
  Tato práce se podrobněji zabývá palladiem v životním prostředí. Jeho využití je zejména v automobilovém průmyslu jako složka katalyzátorů motorových vozidel, ale také se uplatňuje v zubním lékařství, šperkařství a ...
 • Parciální purifikace a charakterizace polygalakturonázy z Geotrichum candidum. 

  Jäger, Jakub
  Táto práca sa zaoberá možnosťami využitia mikrobiálnej degradácie hroznových výliskov ako hlavného odpadového materiálu z výroby vína na produkciu priemyselne významných enzýmov. Problematika je orientovaná na produkciu ...
 • Pasivace hořčíkových slitin 

  Tkacz, Jakub
  Přehled hořčíkových slitin a jejich vlastností. Přehled metalografických metod. Optimalizace metalografického leptání hořčíkových slitin.
 • PCBs jako významný nebezpečný chemický odpad 

  Sigetová, Martina
  Táto bakalárska práca je zameraná na problematiku polychlorovaných bifenylov. Úvodom sú opísané základné fyzikálne a chemické vlastnosti, výroba a vplyv PCB na jednotlivé zložky životného prostredia. V ďalšej časti sa táto ...
 • PCR v reálném čase a její využití v potravinářství 

  Tomanová, Barbora
  Polymerázová řetězová reakce (PCR) je hojně využívaná molekulárně diagnostická metoda. PCR v reálném čase neboli kvantitativní PCR (qPCR) je jednou z jejích modifikací, které díky svým výhodám nachází v současnosti stále ...
 • Pektin - jeho vlastnosti a využití v průmyslu 

  Odstrčilová, Eva
  Tato práce se zabývá problematikou pektinových látek v potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Pektin je hojně využívaná složka potravinářských produktů, převážně díky své želírovací a ztužující schopnosti. Práce je ...
 • Perovskitové materiály 

  Gavranović, Stevan
  Bakalářská práce je zaměřena na studium elektrických vlastností perovskitových monokrystalů připravených metodou inverzní teplotní krystalizace (ITC). Měření byla provedena na organicko-anorganickém monokrystalu MAPbBr3 a ...
 • Perovskitové solární články 

  Poláková, Simona
  Bakalárska práca sa zaoberá štúdiom perovskitových solárnych článkov. Teoretická časť tejto práce sa venuje stabilite perovskitovej vrstvy a perovskitových solárnych článkov, najmä potom chemickej a tepelnej stabilite. ...
 • Peroxotitaničité gely vhodné pro piezoelektrický tisk 

  Fuksa, Andrej
  Tato práce se zabývá tvorbou tenkých vrstev peroxotitaničitého gelu. Připravené roztoky peroxotitanátu s ethylen glykolem a isopropanolem byly tištěny pomocí materiálové tiskárny na skleněný substrát a vysušeny při 95 °C. ...
 • Perspektivní povrchové úpravy hořčíkových slitin 

  Drábiková, Juliána
  Cieľom tejto bakalárskej práce je zhrnutie poznatkov o metódach povrchových úprav na horčíkových zliatinách a preskúmanie ich efektívnosti voči korózii. Horčík na rozdiel od iných technicky využívaných kovov má najmenšiu ...
 • Pesticid glyfosát a možnosti jeho stanovení 

  Stará, Kristýna
  Tato bakalářská práce se zabývá stanovením glyfosátu metodou kapilární zónové izotachoforézy. Teoretická část je věnována pesticidům, jejich rozdělení a použití, vlastnostem a metodám stanovení glyfosátu. Dále také kapilární ...
 • Pevnost v ohybu a hydrolytická stabilita FRC/PFC dentálního bi-materiálu 

  Dombková, Julie
  Tato bakalářská práce se zabývá pevností v ohybu FRC/PFC dentálních bi-materiálů a do jaké míry jsou schopny odolávat hydrolytické degradaci. Vzorky ve tvaru trámečku byly zatěžovány ve tříbodém ohybu. Pevnost a modul ...
 • pH citlivé fluorescenční sondy 

  Marková, Kateřina
  Cílem této práce bylo navrhnout vhodnou metodu pro měření pH bakteriálního cytosolu v bakteriích kmene Cupriavidus necator. Pro získání skenu bakterií byla zvolena fluorescenční mikroskopie a časově rozlišené fluorescence ...
 • Pivovarství 

  Artýszková, Jana
  Cílem teoretické části bakalářské práce bylo prostudovat a zpracovat problematiku výroby piva se zaměřením na české podmínky a klasickou technologii. V teoretické práci byla stručně shrnuta historie tohoto průmyslového ...
 • Plastové díly automobilů se sníženou škrábatelností 

  Vida, Mikuláš
  Cílem této bakalářské práce bylo zkoumání změn mechanických a reologických vlastností nanokompozitů na bázi PMMA, kde plnivem byly různé typy pyrogenní siliky (různý měrný povrch a výrobce). Bakalářská práce se v teoretické ...
 • Plasty a mikroplasty a jejich vliv na biotu ekosystémů 

  Románeková, Ivana
  Táto bakalárska práca sa zaoberá vplyvom plastov a mikroplastov na životné prostredie. Cieľmi tejto práce je vypracovanie literárnej rešerše zameranej na problematiku plastov a to hlavne mikroplastov, a na ich negatívny ...
 • Platinové kovy v odpadních a povrchových vodách 

  Novotný, Matěj
  Tato práce se zabývá podrobnějším popisem platinových kovů, jejich výskytem v povrchových a odpadních vodách a možností jejich stanovení. V současné době jsou platinové kovy hojně využívány v automobilovém průmyslu jakožto ...
 • Plazmochemická příprava polymerních vrstev na bázi 2-ethyl-2-oxazolinu a jejich diagnostika 

  Podzemná, Erika
  Bakalářská práce se zabývá depozicí tenkých polymerních vrstev na bázi 2-ethyl-2-oxazolinu, za použití dielektrického bariérového výboje v dusíkové atmosféře. Obecně jsou tyto polyoxazoliny charakterizovány dobrými ...
 • Plazmochemická úprava přírodních vláken 

  Demková, Eva
  Táto bakalárska práca sa zameriava na plazmochemické povrchové úpravy prírodných ľanových vlákien pomocou dielektrického bariérového výboja a silánovým väzbovým činidlom. Upravené vlákna boli použité ako výstuž kompozitného ...
 • Plazmochemické povrchové úpravy polymerních materiálů pro biomedicínské aplikace 

  Mikušková, Radka
  Bakalářská práce v teoretické části shrnuje problematiku využití plazmatu pro povrchovou úpravu materiálů využitelných pro biomedicínské aplikace, a to zejméma materiálů polymerních. Praktická část se zaměřuje na konkrétní ...