Now showing items 1-1 of 1

  • Polymerní nanokompozity - metody přípravy 

    Černý, Miroslav
    V bakalářské práci byla provedena rešerše metod přípravy a povrchové úpravy nanočástic CaCO3 a přípravy PS/CaCO3 nanokompozitů V experimentální části byla provedena příprava PS/CaCO3 nanokompozitů dvěmi metodami: radikálovou ...