Now showing items 1-1 of 1

  • Mimořádné události a informování obyvatelstva. 

    Austová, Kamila
    Tato práce se zabývá mimořádnými událostmi a informováním obyvatelstva. V první části je popsáno rozdělení mimořádných událostí a informování obyvatelstva v jednotlivých fázích mimořádné události. Dále popisuje informovanost ...