Now showing items 1-1 of 1

  • Postavení Policie ČR v systému krizového řízení 

    Bednářová, Zdeňka
    Tato bakalářská práce, která je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou, objasňuje zapojení Policie ČR do systému krizového řízení našeho státu. Teoretická část je věnována problematice krizového řízení, integrovanému ...