Now showing items 1-1 of 1

  • Stanovení ergosterolu v pivovarských surovinách 

    Matyáš, Martin
    Předložená bakalářská práce je zaměřena na stanovení obsahu ergosterolu v ječmeni a ve sladu. V teoretické části je zpracován výskyt ergosterolu v ječmeni a sladu, cíle jeho stanovení, podrobný přehled dříve použitých ...