Now showing items 1-1 of 1

  • Charakterizace aktivních látek v různých druzích piva 

    Benešová, Pavla
    Bakalářská práce se zabývá analýzou biologicky aktivních látek, především fenolické povahy v 10 druzích nealkoholických piv s následným porovnáním s pivem alkoholickým. V teoretické části je uvedena technologie výroby piva ...