Now showing items 1-2 of 2

  • Operační možnosti jednotek požární ochrany při dekontaminaci osob. 

    Svoboda, Petr
    V této práci se zabývám historickým vývojem dekontaminace u jednotek požární ochrany až po současnou dobu. Popisuje způsoby kontaminace osob a metody jejich dekontaminace včetně dekontaminačních látek a směsí, které lze v ...
  • Vliv hasebních látek na životní prostředí 

    Čtvrtníček, Pavel
    Vzhledem k tomu, že neustále dochází k rozvoji průmyslové a dopravní infrastruktury, vývoji nových chemických látek a jejich uplatňování na trhu rostou také požadavky na hasiče, technologie hašení a hasiva, která jsou při ...