Now showing items 1-1 of 1

  • Aromatický profil sýrových analogů 

    Studýnková, Hana
    Cílem této bakalářské práce bylo obecně charakterizovat co jsou sýrové analogy a identifikovat obsah chuťově a aromatických aktivních látek ve vybraných vzorcích sýrových analogů. Sýry byly vyrobeny na Univerzitě Tomáše ...