Now showing items 1-2 of 2

  • Evakuace obyvatelstva při MU, připravenost občana k nouzovému přežití 

    Winogrodzki, Lubomír
    Tématem mé bakalářské práce je „Evakuace obyvatelstva při mimořádných událostech, připravenost občana k nouzovému přežití". V mé práci jsem průběžně charakterizoval současný stav ve zkoumané oblasti na základě informací, ...
  • Mimořádné události a informování obyvatelstva. 

    Austová, Kamila
    Tato práce se zabývá mimořádnými událostmi a informováním obyvatelstva. V první části je popsáno rozdělení mimořádných událostí a informování obyvatelstva v jednotlivých fázích mimořádné události. Dále popisuje informovanost ...