Now showing items 1-1 of 1

  • Způsoby hodnocení světlostálosti barevných fotografií 

    Komárková, Hana
    Tato bakalářská práce se zabývá studiem současných způsobů hodnocení světlostálosti barevných fotografií. Podává přehled experimentálních metod užívaných při hodnocení životnosti jak klasických, tak digitálně tištěných ...