Poslední příspěvky

 • Elektronický obchod dumelektra.cz 

  Grochál, Petr
  Práce se zabývá myšlenkou podnikání na internetu. V této souvislosti jsou v práci uvedeny možnosti jakým způsobem je možné zprovoznit elektronický obchod. Dále je zde zde popis jednoho takového fungujícího obchodu, který ...
 • Podnikatelský plán firmy podnikající v prostředí internetu 

  Bátrla, Tomáš
  Diplomová práce seznamuje čtenáře s teoretickými předpoklady na poli internetu, mobilů, reklamy a podnikání. V rámci práce je provedena analýza trhu internetu a mobilních telefonů v ČR. Na základě analýzy jsou identifikovány ...
 • Marketingová strategie podniku 

  Václavíková, Petra
  Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu marketingové strategie pro internetový obchod www.babylonshop.cz. Na základě shromážděných teoretických východisek a analýzy současného stavu firmy byla navržena marketingová ...
 • Návrh fyzické distribuce ve výrobní firmě 

  Hortová, Zuzana
  Diplomová práce analyzuje problémy, které souvisejí s fyzickou distribucí vybrané části produktů ve výrobní společnosti. Obsahuje takový návrh, který umožňuje zajistit požadavky zákazníků v množství a čase a přispěje ke ...
 • Založení a rozvoj školicího střediska 

  Žídek, Marek
  Dokument popisuje založení a rozvoj školicího střediska. V prvních kapitolách se zaměřuje zejména na postup tvorby a strukturu podnikatelského záměru. Dále čtenáře provází jednotlivými kroky tvorby. Začíná analýzou okolního ...
 • Životní pojištění jako hmotný stimul zaměstnanců vybraného podniku 

  Balabán, František
  Diplomová práce se zabývá problematikou životního pojištění. Obsahuje návrh produktu z odvětví životního pojištění pro zaměstnance vybraného podnikatelského subjektu, který nejlépe odpovídá zadaným požadavkům.
 • Podnikatelský záměr rozšíření firmy 

  Vašíček, Robert
  V této diplomové práci je zpracován podnikatelský záměr rozšíření projekčně stavební firmy. Je zde zahrnut teoretický popis podnikatelského záměru a vlastní návrh obsahující postupy řešení realizace rozšíření.
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Charvát, Daniel
  Náplň práce byla zaměřena na popis teoretických principů finanční analýzy, její funkce, výpovědní hodnota a její možné aplikace. Tuto metodu pak následně aplikovat na českou obchodní společnost, popsat její výstupy a ...
 • Studie projektu výrobního systému 

  Stuchlíková, Jana
  Tato diplomová práce se zabývá studií projektu výrobního systému. Analýzou stavu ve vybraném podniku a po konzultacích s pracovníky firmy byly zjištěny kapacitní nedostatky ve stávajícím výrobním systému. Práce se proto ...
 • Návrh optimálního řešení výrobního procesu firmy ORTHOPOM bratři Škodové, spol. s r.o. 

  Silný, Robert
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku optimalizace výrobních procesů. Hlavním cílem bylo analyzovat podnik a navrhnout zlepšení výrobního procesu s možnou úsporou nákladů. V první části jsou shrnuty obecné poznatky ...
 • Marketingová strategie firmy v oblasti CRM IS 

  Všetička, Martin
  Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu marketingové strategie firmy Melzer, spol. s r.o. v oblasti CRM informačních systémů. Rozebírá moderní marketingové koncepce a poukazuje na nutnost zdatného řízení vztahů se ...
 • Lokalizace přímé zahraniční investice ve Střední Evropě 

  Hánečka, Martin
  Předmětem diplomové práce „Lokalizace přímé zahraniční investice ve Střední Evropě“ je oblast lokalizace přímých zahraničních investic ve středoevropském regionu a možnosti usnadnění lokalizačního rozhodování investora. ...
 • Model elektronického marketingu pro firmu 

  Sixtová, Veronika
  Úkolem této práce je analyzovat automobilový trh a komunikační kanály využívané pro marketingovou elektronickou komunikaci a obsahuje návrhy možných kroků, jak lépe využít internetové kanály pro podporu značky, věrnosti ...
 • Podnikatelský záměr na výstavbu střelnice 

  Záliš, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá zpracováním podnikatelského záměru pro založení společnosti ZKZ-Magnum s. r. o., jejíž hlavní činností bude poskytování služeb v oblasti sportovní střelby. Návrh na založení společnosti analyzuje ...
 • Rozvoj malé firmy 

  Chroust, Pavel
  Diplomová práce informuje o malých a středních podnicích v ČR, konkrétně o možnostech jejich rozvoje. Obsahuje teoretickou charakteristiku odvětví a příležitostí rozvoje aplikované na konkrétní podnikatelský subjekt za ...
 • Tržní oceňování podniku jako podklad pro strategická rozhodnutí 

  Procházka, Tomáš
  Diplomová práce stanovuje tržní hodnotu společnosti CENTA, spol. s r.o pro účely strategického rozhodnutí. Jako stěžejní je použita metoda výnosová, která je doplněna metodou majetkovou. První část práce obsahuje strategickou, ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Štáfová, Markéta
  Tato diplomová práce hodnotí finanční situaci společnosti Královopolská RIA, a.s. v období let 2002 až 2006 a to prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy možných řešení zjištěných problémů, které ...
 • Implementace SAP MM v LSG Asia 

  Sedláková, Jitka
  Diplomová práce hodnotí implementaci IT produktu, třídí a porovnává vybrané postupy supply chain managementu. Vybrané postupy, hodnocení a kalkulace se budou orientovat na využití teorie zásob, strategie řízení zásob a ...
 • Návrh restrukturalizace firmy 

  Vymazal, Ladislav
  Tato práce se zabývá restrukturalizačními opatřeními týkajícími se výrobního úseku a lidí, kteří v něm působí. Analytická a návrhová část jsou nejdůležitějšími kapitolami práce. Analýza je tématicky rozdělena na tři části. ...
 • Návrhy na zlepšení hospodaření s dlouhodobým hmotným majetkem 

  Hrazdil, Pavel
  Diplomová práce řeší problematiku hospodaření s dlouhodobým hmotným majetkem ve firmě DT-Výhybkárna a strojírna, a.s. Práce vychází ze současného stavu ve firmě, přičemž pozornost je zaměřena na klíčové oblasti, zejména ...

Zobrazit další