Now showing items 1-1 of 1

  • Studie logistiky opatřování s vazbami na produkční procesy 

    Svída, Jaroslav
    V této diplomové práci byl řešen problém řízení zásob ve výrobním podniku, který je zaměřen na poskytovaní služeb v elektrotechnické výrobě. Problematika zásob vznikla v okamžiku, kdy došlo ke ztrátě významného zákazníka ...