Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh strategie činnosti malé firmy 

    Labská, Lucie
    Tato diplomová práce je zaměřena na návrh strategie malé firmy. Obsahuje návrhy možných řešení zjištěných problémů, které mají vést ke zlepšení finanční situace firmy v budoucích letech.