Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Sedláková, Markéta
    Diplomová práce analyzuje současný stav a hospodářskou politiku společnosti Trido, s. r. o. Zkoumá prostředí, ve kterém působí, a poukazuje na nedostatky ovlivňující její činnost. Obsahuje návrhy možných řešení, které mají ...