Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace portfolia cenných papírů 

    Pinkava, Ondřej
    Diplomová práce se zabývá sestavením optimálního portfolia cenných papírů. Po úvodním vymezení pojmů, rozebírá jednotlivé investiční instrumenty z hlediska výnosových měr a rizik. V následující části je uvedena teorie, ...