Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh marketingového řízení společnosti 

    Bata, Jiří
    Cílem této diplomové práce je zhodnotit současný stav a navrhnout vhodné marketingové řízení akciové společnosti Moravské keramické závody s podnikatelskými aktivitami v oblasti hutnictví a slévárenství.